News

AAPI Womxn Leading VAYLA | Womxn Cộng Đồng AAPI Dẫn Đầu VAYLA

April 1, 2022

Community,

As we radically envision our shared futures during such uncertain times, I reflect on our Ancestors and community expansion through a multitude of climate crises and displacement trauma we have weathered through just this past year. As one of our Reproductive Justice Interns wrote, “We are not quiet.” AAPI womxn hold families, culture, and communities together all while navigating and organizing through grief with courageous vulnerability and radical joy. 

Our sisters at NAPAWF shared a powerful report in early March that we are still processing. Nearly 3 in 4 (74%) AAPI women report experiencing racism and/or discrimination over the past twelve months.

We must center AAPI womxn as the experts and voices of their own experiences. A thriving AAPI community requires listening and protecting our most vulnerable community members. We continue to have our AAPI hate incident reporting link live. Growth must be intentional as we radically envision liberated futures for AAPI Womxn and our communities, and the pathways to growth have been paved by a team of dedicated human beings behind the scene. The emergence of young AAPI voices through our diverse interns and community during these isolating times has not been an accident. 

In particular, our AAPI Rising Soul Care initiative centering Asian American Pacific Islander’s healing through mindfulness here in New Orleans bloomed as an internal-to-external need for a safe space of reflection and practice to deepen critical analysis on the intersections of history, community, and advocacy for our next generation of leaders. 

Through the storms, VAYLA is evermore anchored in anti-racism, equity, and pleasure activism. Together we ask our brothers, sisters, accomplices, and supporters–

What does being an AAPI woman mean to you?
How has being an AAPI woman shaped you?

What world do you imagine for Womxn this year?

Civic engagement is not new for our communities but it requires nuance, cultural integration, and reckoning with the ways in which the patriarchy meets racism to compound harm.

Today and always we honor the diverse strength and tenacity of AAPI women, our Elders, as well as our Queer and too often forgotten Ancestors with our work. We are fueled by their untold stories, empowered by our truth, and now more than ever—we choose to listen and speak up with Love. Love that is consistent. Love that shows up with curiosity and patience.

We ask our community to tap into our shared humanity with compassionate wisdom.
We will keep each other safe.
We must keep each other safe. 
This is how we will continue to move forward. 
Join us here.

Thank you for being a part of VAYLA’s journey,
Jacqueline V. Thanh, MSW
Executive Director 


Cộng đồng,

Trong khoảng thời gian thực sự bấp bênh này, khi chúng ta hình dung hoàn toàn về tương lai mà ta sẽ cùng chia sẻ, tôi nhìn lại Tổ tiên mình và sự phát triển của cộng đồng qua vô số các khủng hoảng khí hậu, cũng như chấn thương do dịch chuyển chúng ta đã phải đối mặt chỉ trong năm vừa qua. Một trong những thực tập sinh về Công bằng Sinh sản đã viết: “Chúng tôi không hề im lặng”. Womxn cộng đồng AAPI nắm giữ toàn thể gia đình, văn hóa, cộng đồng, đồng thời định hướng và xây dựng vượt qua nỗi đau nhờ vào tính dễ tổn thương đầy quả cảm và niềm vui thật sự.

Vào đầu tháng Ba, những người chị em của chúng tôi tại NAPAWF đã chia sẻ một bản báo cáo có tác động vô cùng mạnh mẽ rằng chúng tôi vẫn đang có những bước tiến triển. Gần ba phần tư (74%) phụ nữ AAPI trình báo đã từng bị kì thị chủng tộc và/ hoặc bị phân biệt đối xử trong mười hai tháng vừa qua.

Chúng ta cần phải đem sự chú ý đến womxn cộng đồng AAPI với tư cách là các chuyên gia cũng như tiếng nói phản ánh các trải nghiệm mà họ trải qua. Một cộng đồng AAPI muốn phát triển thì cần có sự lắng nghe và bảo vệ các thành viên dễ bị tổn hại nhất trong cộng đồng. Chúng tôi vẫn tiếp tục mở đơn Trình Báo Sự Cố Liên Quan Đến COVID-19, Kỳ Thị Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI), Gây Án Vì Lòng Thù Ghét. Phát triển phải xuất phát từ sự chủ động, chúng tôi hình dung hoàn toàn về tương lai tự do cho các Womxn AAPI và các cộng đồng của chúng ta, các lối đi dẫn đến thành công do một đội ngũ con người vô cùng tận tâm đằng sau xây dựng. Sự bùng nổ về tiếng nói của các người trẻ thuộc AAPI thông qua các thực tập sinh đa dạng và cộng đồng chúng tôi trong khoảng thời gian rời rạc này không phải là điều ngẫu nhiên hay trùng hợp.

Cụ thể, chương trình AAPI Rising Soul Care của chúng tôi khởi xướng việc lấy sự chữa lành thông qua chánh niệm của người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương tại New Orleans làm trung tâm, qua đó phát triển nhu cầu từ trong ra ngoài mong muốn có được một không gian an toàn để tự ngẫm và thực hành phân tích chuyên sâu các nút giao lịch sử, cộng đồng, và những người đứng lên ủng hộ cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của chúng ta.

VAYLA qua giông bão ngày càng củng cố hoạt động chống lại nạn kì thị, ủng hộ bình đẳng và lạc quan. Cùng nhau chúng tôi yêu cầu các người anh em, chị em, người chung mục tiêu và những người ủng hộ-

Việc là một phụ nữ AAPI có ý nghĩa như thế nào với quý vị?
Việc là một phụ nữ AAPI đã hình thành con người quý vị như thế nào?
Quý vị tưởng tượng một thế giới như thế nào dành cho Womxn năm nay?

Việc thúc đẩy niềm tin của người dân không phải là một điều mới mẻ trong cộng đồng chúng tôi, nhưng nó đòi hỏi các sắc thái, sự hội nhập văn hóa và sự tính toán nhằm vào các cách thức mà chế độ phụ hệ tiếp xúc với sự kì thị và cấu thành những tổn hại.

Ngày hôm nay và mãi mãi về sau, chúng tôi, thông qua những việc mình làm, luôn tôn vinh sức mạnh đa dạng và sự kiên trì của phụ nữ AAPI, những Người cao tuổi, cộng đồng Queer và cộng đồng Tổ tiên thường bị lãng quên. Chúng tôi nhận sự tiếp sức từ những câu chuyện họ chưa từng kể, từ chân lý của chúng tôi, và hơn bao giờ hết – chúng tôi chọn lựa được lắng nghe và kê cao tiếng nói của mình thông qua Tình yêu. Một tình yêu bền bỉ. Một tình yêu đầy hiếu kỳ và nhẫn nại.

Chúng tôi yêu cầu cộng đồng bằng trí tuệ từ bi hãy chung tay vào tình người san sẻ.
Chúng ta sẽ giữ cho nhau được an toàn.
Chúng ta phải giữ cho nhau được an toàn.
Đây là cách mà chúng ta tiếp tục tiến bước.
Tham gia cùng chúng tôi tại đây.

Chân thành cảm ơn quý vị đã trở thành một phần trong hành trình của VAYLA,

Top